รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน กสทช.

 

S__12165122

บริษัทฯ จัดทำรถตรวจสอบคลื่นสัญญาณความถี่และทิศทางคลื่นวิทยุ สำหรับสำนักงาน กสทช. เพื่อสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์การแพร่คลื่นวิทยุเพื่อการพิสูจน์ทราบในการแก้ไขปัญาหาการรบกวนคลื่นวิทุย และตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของการแพร่คลื่นวิทยุ รวมทั้งการตรวจหาทิศทางและค้นหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุหรือสถานีส่งวิทยุคมนาคมทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

Posted in News and Activities.