รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน กสทช.

 

S__12165122

บริษัทฯ จัดทำรถตรวจสอบคลื่นสัญญาณความถี่และทิศทางคลื่นวิทยุ สำหรับสำนักงาน กสทช. เพื่อสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์การแพร่คลื่นวิทยุเพื่อการพิสูจน์ทราบในการแก้ไขปัญาหาการรบกวนคลื่นวิทุย และตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของการแพร่คลื่นวิทยุ รวมทั้งการตรวจหาทิศทางและค้นหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุหรือสถานีส่งวิทยุคมนาคมทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

ผู้บริหารประชุมหารือทางธุรกิจ กับ บริษัท Huawei Technologies (Thailand)Co.,LTD.

หัวเว่ย 2

ผู้บริหารบริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด ร่วมประชุมหารือทางธุรกิจ และรับประทานอาหารค่ำ  กับ Mr.Robin Lo Vice President และ  Mr.Huang Weiwei Country manager (HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.